satori_homesatori_mapsatori_favoritessatori_contact
head_49
 

Spawanie MIG/MAG (Metal Inert Gas / Metal Active Gas) - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG). Jako gazy ochronne najczęściej stosuje się argon, hel oraz mieszaniny tych gazów. Natomiast jako gazy aktywne - dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

 

W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postać drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów,dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali.

brak flash'a