satori_homesatori_mapsatori_favoritessatori_contact
head_140
 

 

 

Wdrożenie nowoczesnych technologii realizacji usług reklamowych w firmie Satoridruk.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

  

brak flash'a